Mentori-ohjelma

Animaatiokillan Animaation mentori -ohjelma jatkuu syksyllä 2023.

Kuusi kuukautisen ohjelman tarkoituksena on tukea alan tekijöitä oman ammatti-identiteetin luomisessa. Hanke auttaa uransa eri vaiheissa olevia animaationtekijöitä löytämään uralleen uutta suuntaa ja kannustaa jaksamaan työssään. Hankkeessa pyritään opettamaan hiomaan työmetodeja ja edistämään omaa tekijyyttä kokeneen ammattilaisen sparrauksen avulla.  

Ohjelmassa kolme mentoria mentoroivat ja tukevat ohjelmaan valittuja aktoreita. Ohjelmaan voivat hakea niin vasta valmistuneet kuin jo pidempään alalla työskennelleet ammattilaiset. Ohjelmaan haettaessa sinun tulee kertoa alustavasti mihin osa-alueeseen tai tarkoitukseen haet mentorointia. Mentorointia voi hakea omien työskentelymetodejen vahvistamiseksi, oman tulevan uran ja työroolin löytämiseksi, oman taiteellisen identiteetin kirkastamiseksi tai muuten tilanteessa, jossa tuntuu että haluaa ohjausta ja tukea.

Haku vuoden 2023 mentori-ohjelmaan alkaa 27.3.

Lisätietoa info@animaatiokilta.fi

Animaation mentori -ohjelmaa tukee Audiovisuaalisen Kulttuurin Edistämiskeskus AVEK.

Top