LYHYTANIMAATION PITCHAUS -HANKE

  • 05/09/2022

LYHYTANIMAATION PITCHAUS -HANKE

  • 05/09/2022

Animaatiokilta on käynnistänyt yhteispohjoismaalaisen lyhytanimaatioiden pitchaus -hankkeen konseptoinnin. Hankkeen tavoitteena on luoda konsepti pitchaus -tapahtumalle, jossa pohjoismaiset tekijät ja rahoittajat kohtaavat. Ensimmäinen tapahtuma tullaan järjestämään Suomessa keväällä / syksyllä 2023.

Lyhytanimaatio on ilmaisuvoimainen taidemuoto ja sitä tehdään jo paljon ympäri Pohjoismaista. Alan yhteinen tapahtuma, jonka lisää ja vahvistaa yhteispohjoismaalaista yhteistyötä, puuttuu vielä. Eri maiden väliset yhteistuotannot tuovat synergiaa koko alalle. Euroopassa tällaiset maiden rajat ylittävä yhteistyö on jo arkipäivää niin pitkissä animaatioelokuvissa kuin myös lyhyt animaatioiden saralla. Pohjoismaat eivät saa jäädä tämän kehityksen ulkoreunalle. Tähän haasteeseen Animaatiokilta haluaa vastatam ja tuoda alan tekijät yhteen sekä tukea lyhytanimaatioiden tuotantomahdollisuuksia.

Pithcaus-hankkeeseen järjestetään avoin haku loppuvuodesta 2022. Hakemusten pohjalta kutsutaan osa tekijöistä ja tuotantoyhtiöistä jatkoon kehittelemään hankkeitaan sekä itse tapahtumaan pitchaamaan animaatiohanke rahoittajille ja jurylle. Kullakin Pohjoismaalla tulee olemaan oma kiintiönsä, näin varrmistetaan kattava edustus kaikista Pohjoismaista.

Pitchaus-tapahtumaan voivat hakea niin yksittäiset tekijät idealla tai käsikirjoituksella, sekä ohjaaja-tuottaja -parit, joko alussa olevalla idealla tai jo hieman pidemmälle kehitetyllä lyhytanimaatiolla.

Pitchaus-tapahtuman ympärille tullaan avaamaan omat nettisivut ja hankkeesta tullaan tiedottamaan laajalti.

Hanketta koordinoimaan on palkattu Animaatiokillan jäsenet Hämid Shajarian ja Petri Järvinen.

Mikäli olet kiinnostunut hankkeesta tekijän, tuottajan tai rahoittajan roolissa, ole yhteydessä hankkeen koordinaatoreihin. Petri Järvinen, petri.jarvinen@nordicmanga.com tai Hämid Shajarian hamid@animatricks.net

Pitchaus -hankkeen konseptointia tukee Taiteen Edistämiskeskus.

Top