KOPIOSTO VARMISTAA, ETTÄ TV-OHJELMIEN KÄYTÖSTÄ MAKSETAAN KORVAUS

  • 03/04/2024

Oppilaitoksille, yrityksille ja muille yhteisöille tarjotut oikeusvarmat käyttöluvat varmistavat, että tv-ohjelmien vastuullinen käyttö on vaivatonta. Kattavilla käyttöluvillaan Kopiosto varmistaa luovalle alalle kuuluvat korvaukset teosten käytöstä

Kopiostolta kattavia käyttölupia

Kopiosto myy lupia tekijänoikeuden suojaamien tv-ohjelmien käyttöön. Oppilaitoksille tarjottavat tv-ohjelmien käyttöluvat ovat Kopioston vakiintuneimpia lupatuotteita. Tämän lisäksi Kopiosto myöntää lupia operaattoreille av-tekijöiden ja esittävien taitelijoiden puolesta tv-ohjelmien tallentamiseen verkkotallennuspalveluihin sekä ulkomaisten tv-kanavien edelleen lähettämiseen.

Vakiintuneiden käyttölupiensa lisäksi Kopiosto kehittää myös uusia luparatkaisuja. Tavoitteena on, että teosten oikeudenhaltijat saavat heille kuuluvat korvaukset myös teosten uudenlaisista käyttötavoista.

Suurin osa Kopioston myöntämistä teosten käyttöluvista on tekijänoikeuslaissa tarkoitettuja sopimuslisenssilupia. Tämä tarkoittaa, että Kopiosto voi myöntää tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden puolesta oppilaitoksille ja yrityksille hyvin kattavia käyttölupia, koska opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt järjestön toimimaan kyseisellä teosten käyttöalueella sopimuslisenssiorganisaationa.

Sopimuslisenssijärjestelmä mahdollistaa sen, että teosten käyttäjät saavat oikeusvarman ja kattavan käyttöluvan. He voivat käyttää teoksia monipuolisesti ja vastuullisesti, tekijänoikeuksia kunnioittaen. Tekijät ja muut oikeudenhaltijat saavat puolestaan kohtuullisen korvauksen teostensa ja muiden suojan kohteiden käytöstä.

Tutustu Kopioston kattaviin käyttölupiin

Tekijänoikeuskorvauksia, koulutuksia ja tekijänoikeusneuvontaa

Kopiosto maksaa av-tekijöille ja esittäville taiteilijoille tekijänoikeuskorvauksia televisio-ohjelmien tallentamisesta ja esittämisestä opetuksessa, ulkomaisten tv-kanavien edelleen lähettämisestä sekä televisio-ohjelmien tallentamisesta verkkotallennuspalveluihin. Lisäksi Kopiosto maksaa yksityisen kopioinnin hyvityksen korvaukset tv-ohjelmien tekijöille ja esittäville taiteilijoille. Lisätietoa siitä, miten voit saada korvauksia niistä ohjelmista, joita olet ollut mukana tekemässä, löydät Kopioston nettisivuilta.

Kopiosto edistää luovan alan toimintamahdollisuuksia osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamalla muun muassa tekijänoikeuslainsäädäntöön. Se tarjoaa myös tekijänoikeuswebinaareja ja yleistä tekijänoikeudellista neuvontaa jäsenjärjestöjensä jäsenille.

Teosten käyttäjille, kuten oppilaitoksille, Kopiosto tiedottaa tekijänoikeuslupien sallimista teosten käyttötavoista. Vuosittain Kopiosto pitää opettajille ja opetushenkilöstölle noin 100 koulutusta tekijänoikeudesta ja teosten käyttöluvista sekä ylläpitää tekijänoikeuksien opettamiseen ja oppimiseen tarkoitettua Kopiraittila-sivustoa.

 

Top