Hae ohjelmaan

Animaation mentori – ohjelma on avoin kaikille Animaatiokillan jäsenille.

Voit hakea mukaan ohjelmaan mikäli

  • Olet Animaatiokillan jäsen
  • Sinulla on animaationtekemisen perusteet hallussa
  • Olet töissä animaatioalalla
  • tai olet viimeisen vuoden animaatioalan opiskelija
  • tai olet freelancer animaatiotaiteilja
  • Sinulla on positivinen asenne
  • Sinulla on ohjelman suhteen tavoitteellisuutta

Mentorointi toteutetaan vapaamuotoisesti: mentori ja aktori saavat keskenään sopia tapaamiskertojen määrän ja sisällön. Suosituksena on 3-4 tapaamiskertaa kuuden kuukauden aikana. Mentoroinnin alkuun järjestetään yhteinen aloitusseminaari ja ohjelman lopuksi on yhteinen lopetustilasuus ja saatujen oppien läpikäynti.

Aktoreiden tulee lisäksi dokumentoida omaa mentori-polkuansa ohjelman aikana – dokumentointi voi olla lyhyt blogiteksti, animaatio tai vaikka sarjakuva. Tarkemmat ohjeet annetaan valituille henkilöille aloitustilaisuudessa.

Mentorin ja aktorin väliset tapaamiset voidaan järjestää sovitusti myös etäyhteyksillä, eli ohjelmaan voi osallistua myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Animaatioilta korvaa valittujen aktoreiden matkakulut aloitustilaisuuteen.

Mentorointi on ennen kaikkea uravalmennusta, jota tarjoaa alalla toimiva ammattilainen vertaistukena. Tarkoituksena on sparrata ja tukea. Sen vuoksi mentoria ei saa käyttää arviointiautomaattina, eikä hän ole ilmainen dramaturgi. Mentorilla ei ole velvoitetta tutustua aktorin taiteelliseen tuotantoon.

Haku vaiheessa hakijoiden tulee kertoa itsestään, toiveistaan ja odotuksistaan ohjelman suhteen vapaamuotoisen motivaatiokirjeen muodossa. Lisäksi hakemukseen tulee liittää CV. Työnäytteitä tai visuaalista materiaalia ei tarvita.

Mentorit tekevät lopullisen valinnan aktoreista yhteistyössä Animaatiokillan kanssa. Valinnoissa painotetaan hakijan kykyä hahmottaa oma tämänhetkinen tilanteensa sekä halua kehittyä ammattilaisena. Valintojen perusteita ei julkaista eikä hakemuksesta voi saada palautetta. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.

Vuoden 2025 Animaation Mentori -ohjelman haku avautuu syksyllä 2024.

Lisätietoa info@animaatiokilta.fi

Top