ELMA VAI SET?

  • 04/04/2022

Vuoden 2021 lopulla Suomen Elokuva ja Mediatyöntekijät ry (SET) päätti erota Teatteri ja Medialantyöntekijöiden liitosta (TEME) ja liittyä Journalistiliittoon. Koska TEME:ssä ei voi olla henkilöjäseniä, vaan jokainen henkilöjäsen valitsee oman järjestönsä johon liittyy, perustettiin TEME:n vuoden alussa Elokuvan ja median ammattilaiset ry, ELMA.

Moni animaatioalan ammattilainen ja Animaatiokillan jäsen on ollut aiemmin SET:n jäsen. Nyt kun kentälle on muodostunut kaksi av- ja elokuva-alaa edustavaa järjestöä, on moni ehkä hämmentynyt ja päätös kumpaan järjestöön kuuluu voi olla hankala.

Animaatiokillta on järjestönä puolueeton, eikä asetu kummankaan järjestön taakse. On hyvä kuitenkin huomioida, että Animaatiokilta ei ole ammattiliitto eikä osallistu TES-neuvotteluihin. Animaatiokillalla ei ole myöskään lakimiespalveluita tai muita liittojen etuja. Animaatiokita suosittelee vahvasti animaatiotuotannoissa työskenteleviä jäseniään liittymään joko TEME:n alla toimivaan ELMA:n tai Journalistiliitossa olevaan SET:n. Tässä molempien järjestöjen puheenjohtajien luonnehdinnat järjestöistä ja niiden toiminnasta.

ELMA

ELMA on Temen täysivaltainen jäsen ja ELMAn jäsenistä tulee Temen jäseniä. ELMA ja sen jäsenet saavat kaikki Temen edut ja palvelut, kuten työehtosopimukset ja niihin liittyvä neuvonta, juristitiimin avut, viestinnän ja vaikutuskanavat SAK:ta myöten sekä työehtoasiantuntijan palvelut.

ELMA on perustettu helmikuussa 2022 ja se pitää ensimmäisen jäsenkokouksensa toukokuussa. Toiminta on vasta käynnistymässä ja some-viestintä suunnitteilla. PelkisteTyt nettisivut meillä on os: www.teme.fi/elma  Jäseniä ELMAssa on tällä hetkellä noin 100 ja toivotamme kaikki animaation, dokumenttien, erilaisten elokuvien, median ja tv:n ammattilaiset ja opiskelijat tervetulleiksi ELMAan. Jäsenmaksu on sama kuin muillakin Temen jäsenjärjestöillä (1,6% jos kuuluu työttömyyskassaan ja erisuuruisia vuosimaksuja varsinaisille ja opiskelija-jäsenille, jos ei kuulu t-kassaan) https://www.teme.fi/fi/jasenyys/jasenmaksut/

Temen erityispiirre on kulttuurialojen laaja tuntemus ja aktiivinen lobbaaminen taide- ja kulttuurialojen puolesta. Teme on ammattiliitto sekä kulttuurijärjestö. Se neuvottelee 8 eri työehtosopimusta elokuvan, median, tanssin, teatterin ja tv:n aloille.

Temessä on tällä hetkellä noin 800 animaation, elokuvan, median, pelien ja tv-tuotannon ammattilaisia ja opiskelijoita – kaikki alan ammatit ovat edustettuina taiteilijoista assistentteihin. Teme tuntee alan rakenteen ja rahoituksen työlainsäädännön ja eri työntekotapojen näkökulmista. Temeläiset ovat palkansaajia, itsensätyöllistäjiä, freelancereita, työkorvauksella ja apurahalla työskenteleviä sekä yrittäjiä. Temen tehtävä on auttaa, neuvoa ja kouluttaa.

ELMA ei vielä ole esim Kopioston jäsen, mutta saattaa liittyä myöhemmin. Teme luonnollisesti on Kopioston jäsen ja ollut vuosia Kopioston hallituksessakin. Teme jakaa Kopioston maksamista tekijänoikeuskorvauksista apurahoja ja palkintoja ja tilittää myös ohjaajille ns. radiokorvauksia.

Teme neuvottelee yhä edelleen Elokuva- ja TV-tuotantoja koskevan työehtosopimuksen, kuten on neuvotellut 1980-luvulta asti ja viimeiset 10 vuotta yhdessä Journalistiliiton kanssa.

Info uusille jäsenille: https://www.teme.fi/fi/jasenyys/uusi-jasen/

SET

SET vaihtoi kattojärjestöä siksi, että Suomen Journalistiliitto tuottaa tasokkaat ammattiliittopalvelut. SET ry:llä jää enemmän aikaa oman toimintansa kehittämiseen ja pyörittämiseen, koska kattojärjestön tuottamat palvelut ovat poissa meidän harteilta. 

Odotamme Journalistiliitosta vahvaa valtakunnalista vaikuttajaa ja edunvalvojaa. Koko ala on murroksessa ja työpaikkoja tulee joka osa-alueelle lisää, myös animaatioon. Alan rakenteissa ja yksittäisten taiteilijoiden, freelancereiden ja työntekijöiden asemassa on paljon kehitettävää. Journalistiliitto on tehnyt paljon töitä tekijänoikeuskorvauksien, taiteilijoiden, itsenästyöllistäjien sekä määräaikaisia työsuhteita tekevien aseman parantamiseksi. Journalistiliitolla on myös työosuuskunta (meidakunta), joka tuo freelancer työntekijöille turvaa ja mahdollisuuden työttömyysturvaan. Kun kattojärjestö on vahva toimija, vaikuttaa se suoraan yksittäisten jäsenyhdistyksen jäsenen edunvalvontaan ja sen laatuun. 

Journalistiliitto on myös vahva työehtosopimus neuvotteluissa. Yhteistyö heidän kanssa on ollut hedelmällistä, rakentavaa ja eteenpäin vievää. Journalistiliitto järjestää omia koulutuksia ja me teemme heidän kanssa yhteistyötä ehdottaen heille ketä me haluaisimme kouluttaa. Koulutukset ovat ilmaisia jäsenistölle. 

SET valvoo jäsentensä tekijänoikeuskorvauksia tasapuolisesti.

Lehtiset-lehti on SET:n yksi tärkeimmistä ja suosituimmista alan viestintäkanavista. Lehteen voi ehdottaa ideoita lähettämällä niitä suoraan päätoimittajallemme Jaana Kivelle, joka mielellään ottaa juttuehdotuksia vastaan. Näin lehdestä saadaan jäsenistön näköinen!

Eli käytännössä tulevaisuus näyttäisi siltä, että ei ole rajoitteita, on vain mahdollisuuksia!

SET Ry verkkolehti

SET ry Facebookissa

Top