ANIMAATIONKILLAN ENSIMMÄINEN MENTORI-OHJELMA

  • 12/10/2022

ANIMAATIONKILLAN ENSIMMÄINEN MENTORI-OHJELMA

  • 12/10/2022

Animaatiokillan käynnistämä kuuden kuukauden Animaation mentori -ohjelma tuli päätökseensä syyskuun lopulla, kun mentorit ja aktorit kokoontuivat yhteiseen purkutilaisuuteen torstaina 28.9. Tilaisuus pidettiin etänä, osin johtuen siitä, että ensimmäiseen ohjelmaan osallistuneet aktorit asuvat kaikki pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Tilaisuudessa oli iloinen tunnelma. Puolessa vuodessa aktori-mentori -parit olivat tulleet toisilleen tutuksi ja helmikuun aloitustilaisuudessa aistittavissa olleesta pienestä jännityksestä ei ollut tietoakaan. Iloisuutta ja positiviista fiilistä lisäsi varmasti myös se, että kaikki aktorit kokivat ohjelmaan olleen itselleen hyödyllinen ja avanneen uusia ovia sekä näkökulmia animaatioalaan ja omaan uraan. Tapaamiset, niissä käydyt keskustelut, yhdessä asetetut tavoitteet, saadut vinkit, muistiinpanot ja mentorin asettamat kysymykset sekä tehtävät, nämä kaikki olivat osa mentori-ohjelman sisältöä, joiden tavoitteena oli kirkastaa aktrorin ajatuksia ja tukea aktoria hänen omissa tavoitteissaan.

Aktorit kiittelivät mentoreitaan ja kertoivat, että keskusteluista oli saannut paljon ajatuksia sekä ahaa-elämyksiä. Puolen vuoden ohjelma oli tuonut myös tulosta siinä mielessä, että kaksi aktoreista oli työllistynyt ohjelman aikana, joka oli heillä myös tavoitteena. Lisäksi kolmes aktori oli saanut tukea ja kannustusta oman projektinsa kanssa, sekä näkemys siihen vahvistui, että omien unelmiensa eteen kannattaa tehdä määrätietoisesti töitä.

Lue lisää aktoreiden mietteistä ja fiiliksistä ohjelman päätyttyä Mentori-ohjelman blogi-osiosta.

Myös mentorit kokivat ohjelman hedelmälliseksi. Mentorit kokivat, että aktorin kanssa käydyt keskustelut avasivat osin myös omia silmiä ja keskusteluista sai ajateltavaa myös omaa työelämää silmällä pitäen. Ajatus siitä, että pystyi osaltaa auttaa, tukea ja kannustaa toista, uransa alkuvaiheessa olevaa henkilöä, oli mentoreille erittäin tärkeä ja isona motivaationa ohjelmaan osallistumiseen. Lisäksi mentorit huomasivat, että mentorina toimiminen oman täysipäiväisen työn ohella ei ollutkaan niin kuormittavaa ja aikaa vievää kun ehkä alussa oli ajatellut. Tapaamiset ja kahden keskiset keskustelut aktorin kanssa toivat jopa mukavan tauon omaan kiireiseen työhön.

Ensimmäisessä mentori-ohjelmassa olivat mukanan Kaisa Sollo mentorinaan Pikkukala-studion taiteellinen johtaja, käsikirjoittaja Veronica Lassenius, Anne Savitie mentorinaan animaatio-ohjaaja Tatu Pohjavirta, Tiina Manninen mentorinaan ohjaaja, käsikirjoittaja Kari Juusonen.

Mentori-ohjelma toteutettiin Audiovisuaalisen Kulttuurin Edistämiskeskuksen, AVEK:n kurssituen avulla.

Seuraava Animaation mentori -ohjelma järjestetään syksyllä 2023 ja haku ohjelmaan aukeaa helmikuussa 2023.

Top