ANIMAATION MENTORI -OHJELMA

  • 23/11/2021

Animaatiokilta aloittaa vuonna 2022 Animaation mentori -ohjelman.

Kuusi kuukautisen ohjelman tarkoituksena on tukea alan tekijöitä oman ammatti-identiteetin luomisessa. Hanke auttaa uransa eri vaiheissa olevia animaationtekijöitä löytämään uralleen uutta suuntaa ja kannustaa jaksamaan työssään. Hankkeessa pyritään opettamaan hiomaan työmetodeja ja edistämään omaa tekijyyttä kokeneen ammattilaisen sparrauksen avulla.  

Ensimmäinen ohjelma käynnistyy helmikuussa 2022.

Ohjelmassa kolme mentoria mentoroivat ja tukevat ohjelmaan valittuja aktoreita. Ohjelmaan voivat hakea niin vasta valmistuneet kuin jo pidempään alalla työskennelleet ammattilaiset. Ohjelmaan haettaessa sinun tulee kertoa alustavasti mihin osa-alueeseen tai tarkoitukseen haet mentorointia. Mentorointia voi hakea omien työskentelymetodejen vahvistamiseksi, oman tulevan uran ja työroolin löytämiseksi, oman taiteellisen identiteetin kirkastamiseksi tai muuten tilanteessa, jossa tuntuu että haluaa ohjausta ja tukea.

Ohjelma alkaa yhteisellä aloitustilaisuudella. Mentorointi toteutetaan vapaamuotoisesti: mentori ja aktori saavat keskenään sopia tapaamiskertojen määrän ja sisällön. Suosituksena on 3-4 tapaamiskertaa 2022 kevään ja kesän aikana. Mentoroinnin alkuun järjestetään yhteinen aloitusseminaari ja ohjelman lopuksi on yhteinen lopetustilasuus ja saatujen oppien läpikäynti.

Mentorin ja aktorin väliset tapaamiset voidaan järjestää sovitusti myös etäyhteyksiä hyödyntäen, eli ohjelmaan voi ja kannattaa hakea myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Animaatiokilta korvaa ohjelmaan valittujen aktoreiden matkakulut aloitustilaisuuteen.

Aktoreiden tulee lisäksi dokumentoida omaa mentori-polkuansa ohjelman aikana – dokumentointi voi olla blogiteksti, animaatio tai vaikka sarjakuva.

Mentorointi on ennen kaikkea uravalmennusta, jota tarjoaa alalla toimiva ammattilainen vertaistukena. Sen vuoksi mentoria ei saa käyttää arviointiautomaattina, eikä hän ole ilmainen dramaturgi. Mentori ei ole velvollinen tutustumaan hakijan taiteelliseen työhön ja tuotantoon. Mentorilla ei liioin ole velvollisuutta matkustaa aktoria tapaamaan, vaan aktori tapaa mentoria tälle sopivina ajankohtina

Ensimmäisessä Animaation mentori-ohjelmassa mentoreina toimii kolme pitkän linjan tekijää; animaatio-ohjaaja Tatu Pohjavirta, muun muassa Niko Lentäjänpoika -elokuvat ohjannut, ohjaaja ja käsikirjoittaja Kari Juusonen sekä Royals Next Door -sarjan ohjaaja ja Pikkukala-studion taiteellinen johtaja Veronica Lassenius.

Mitä ohjelmaan haku edellyttää?

  • Olet Animaatiokillan jäsen
  • Sinulla on animaation tekemiseen vaadittava peruskoulutus, joko animaatioalan tai kuvataiteen oppilaitoksesta
  • tai sinulla on alan kokemusta
  • Positiivista ja innostunutta asennetta
  • Tavoitteellisuutta

Haku vaiheessa hakijoiden tulee kertoa itsestään, toiveistaan ja odotuksistaan ohjelman suhteen vapaamuotoisen motivaatiokirjeen muodossa. Lisäksi hakemukseen tulee liittää CV. Työnäytteitä tai visuaalista materiaalia ei tarvita.

Hae ohjelmaan 31.12.2021 mennessä.

Hakulomakkeen löydät täältä.

Mentorit tekevät lopullisen valinnan aktoreista yhteistyössä Animaatiokillan kanssa. Valinnoissa painotetaan hakijan kykyä hahmottaa oma tämänhetkinen tilanteensa sekä halua kehittyä ammattilaisena. Valintojen perusteita ei julkaista eikä hakemuksesta voi saada palautetta. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. 

Lisätietoa info@animaatiokilta.fi

Animaation mentori -ohjelmaa tukee Audiovisuaalisen Kulttuurin Edistämiskeskus AVEK.

Top